organisation hos Bang og Jeppesen

Organisation hos Bang og Jeppesen

Personlig kontakt, værdibaserede og resultatorienterede løsninger er grundlæggende værdier, som betyder, at alle kunder og projekter er kendte i huset.

Organisationen arbejder projektorienteret og sammensætter teams af kompetencer, der løfter opgaven i forhold til kundens ønsker, krav og behov. Den tværfaglige kobling og videndeling giver næring til samarbejdet. Og den mangeårige erfaring kombineret med specifik viden om bygningsrenovering og funktionsændringer af byggeanlæg, skaber kreative og innovative løsninger til fordel for vores kunder.

I krydsfeltet mellem behov, funktionalitet og æstetik skaber vi arkitektur, som gør det rart at være menneske i rum, bygninger og miljøer.

Totalrådgivning

Helhedsorienteret rådgivning, der omfatter såvel arkitekt og ingeniør som totaløkonomi og miljø. Vi stiler altid efter at yde professionel rådgivning med stor fokus på kvalitetssikring i alle byggeriets faser.

Byggeri

Byggeri er vores primære område – alle former for byggeri fra private boliger til store kommunale projekter og erhvervsbyggeri.

Renovering

Vi har mange renoveringsopgaver fx af plejecentre og institutioner. Projekterne udføres ofte med fokus på nytænkning af bygningen i forhold brugervenlighed, tilgængelighed og samspillet med omverdenen.

Restaurering

Med kærlighed til faget finder vi de bedste håndværkere og eksperter til at gennemføre restaureringen så tæt på den oprindelige tanke som muligt.